CONSIMȚĂMÂNT CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONALDE CĂTRE SOCIETATEA STUDENT EDUCATION GROUP SRL

 

VEZI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PUBLICITARE “STUDIAZĂ ÎN OLANDA“

 

Prin completarea prezentului formular sunteți de acord ca societatea STUDENT EDUCATION GROUP S.R.L., cu sediul social în București, Sector 1, Str. Buzesti, nr.71, Birou 303, Camera 3, Etaj 3, în continuare „SEG” să vă contacteze prin SMS, telefon sau e-mail și să vă trimită informații despre produsele și serviciile oferite sau despre evenimentele viitoare organizate (marketing direct).

Vă puteți retrage oricând consimțământul, la fel de uşor cum l-ați acordat iniţial, respectiv printr-o solicitare scrisă adresată societății STUDENT EDUCATION GROUP S.R.L., la adresa de mai sus, sau la adresa de e-mail: office@studentconsulting.ro.

Vă mai informăm asupra faptului că retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea prelucrării datelor privitoare la dumneavoastră pe care am realizat-o înainte de a vă exercita dreptul de retragere.

Prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal se va efectua în conform notei de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

Bifat DA/NU

NOTĂ DE INFORMARE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL DE CĂTRE SOCIETATEA STUDENT EDUCATION GROUP SRL

 

Despre această notă de informare
Societatea STUDENT EDUCATION GROUP S.R.L. (în continuare „SEG”), cu sediul social în București, Sector 1, Str. Buzesti, nr.71, Birou 303, Camera 3, Etaj 3 înregistrată în registrul comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/16312/2017, având CUI 38259054, reprezentată legal de Lia Hancianu, în calitate de Administrator unic, în calitate de operator de date cu caracter persoanal, prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal în conformitate cu Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) și a celorlalte dispoziții legale incidente în domeniul protecției datelor cu caracter personal, precum și în conformitate cu prevederile prezentei note de informare.
În această notă de informare vă explicăm modul în care are loc prelucrarea datelor cu caracter personal de către SEG, asigurându-ne că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate responsabil și în conformitate cu legislația privind protecția datelor cu caracter personal care este aplicabilă.

Cum ne puteți contacta
Puteți contacta responsabilul SEG cu protecția datelor la adresa de e-mail office@studentconsulting.ro sau prin poștă sau curier la adresa București, Sector 1, Str. Buzești, nr. 71, Birou 303, Camera 3, Etaj 3, cu mențiunea: în atenția responsabilului SEG cu protecția datelor.

Datele personale pe care le prelucrăm. Scopul și temeiul legal al prelucrării.
Categoriile de date cu caracter personal pe care le prelucrăm sunt cele pe care ni le furnizați în mod direct, prin completarea formularului consultanta: date de identitate (nume, prenume), date de contact (e-mail, nr. telefon,), date de identificare (orașul de domiciliu/studiu), date privind studiile (liceul la care studiați, clasa în care sunteți).
Prelucrăm date cu caracter personal referitoare la dumneavoastră în umătoarele scopuri:

 • în vederea efectuării demersurilor prealabile încheierii contractului de prestări servicii suport învățământ.
 • în vederea participării la evenimentele organizate de SEG: targ, workshop, cursuri, etc.
 • în scopul ca dvs. să fiți contactați și/sau să primiți informaţii despre serviciile oferite și/sau evenimentele organizate de SEG (în scopuri marketing)

Nu aveți obligația de a ne furniza datele dumneavoastră cu caracter personal, refuzul dvs. de a furniza datele cu caracter personal mai sus menționate determina imposibilitatea încheierii unui contract cu societatea noastră, imposibilitatea participării la evenimentele organizate de SEG: targ, workshop, cursuri, etc., precum și imposibilitatea informării dvs. cu privire la serviciile, ofertele, promoțiile, evenimentele viitoare organizate de SEG.

Cât timp vom stoca datele dumneavoastră

Vom păstra și prelucra datele dumneavoastră pentru o perioadă de 5 ani. Pentru stocarea datelor personale în format electronic folosim serverele care asigură unui nivel de protecție şi de securitate adecvat împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat la acestea, iar pentru stocarea datelor în format fizic folosim masuri adecvate de securitate si anume dulapuri închise cu cheia la care au acces doar persoanele autorizate în prealabil în scopuri definite.
Datele dumneavoastră nu vor fi transferate în țări terțe UE sau către organizații internaționale

În conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor, aveţi următoarele drepturi privind prelucrarea datelor personale:

 • Dreptul de acces la date. Aveți dreptul de a obţine din partea operatorului o confirmare că se prelucrează sau nu datele cu caracter personal care vă privesc şi, în caz afirmativ de a obține accesul la datele privitoare la dumneavoastră, și de a primi copii ale acestora; aveți, de asemenea, dreptul de a obţine de la noi informaţii cu privire la scopul prelucrării; categoriile de date prelucrate; destinatari; existența drepturilor prevăzute de Regulamentul general privind protecția datelor; dreptul de a vă adresa autorității de supraveghere; sursa datelor in anumite cazuri, precum și informații cu privire la profilare, atunci când se realizează o astfel de operațiune.
 • Dreptul la rectificarea datelor. Aveți dreptul de a obţine rectificarea inexactităţilor datelor privitoare la dumneavoastră pe care le prelucrăm, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.
 • Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”). În anumite situații întemeiate, aveți dreptul de a obţine de la noi ştergerea datelor privitoare la dumneavoastră pe care le prelucrăm.
 • Dreptul la restricționarea prelucrării datelor. Aveți dreptul de a restricţiona, în anumite cazuri, prelucrarea datelor privitoare la dumneavoastră pe care le prelucrăm.
 • Dreptul de opoziție. Aveți dreptul de a vă opune la prelucrarea datelor privitoare la dumneavoastră de către noi în anumite cazuri.
 • Dreptul la portabilitatea datelor. Aveți dreptul de a obţine transferul către un alt operator al datelor privitoare la dumneavoastră pe care le prelucrăm.
 • Dreptul la retragerea consimțământului. În situaţiile în care prelucrăm datele privitoare la dumneavoastră în temeiul consimţământului dumneavoastră, aveți dreptul de a vă retrage consimţământul; puteți face aceasta în orice moment, cel puţin la fel de uşor cum ne-ați acordat iniţial consimţământul; retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea prelucrării datelor privitoare la dumneavoastră pe care am realizat-o înainte de retragere.

De asemenea, aveți dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu sediul în Bulevardul General Gheorghe Magheru 28-30, București 010336, precum și de a vă adresa instanțelor de judecată, în cazul în care considerați că drepturile de care beneficiați în temeiul Regulamentului general privind protecția datelor au fost încălcate ca urmare a prelucrării datelor dvs. cu caracter personal de către operatorul STUDENT EDUCATION GROUP S.R.L.
Pentru exercitarea drepturilor dumneavoastră sus-menționate, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la societatea STUDENT EDUCATION GROUP S.R.L., cu sediul social în București, Sector 1, Str. Buzesti, nr.71, Birou 303, Camera 3, Etaj 3, sau la adresa de e-mail: office@studentconsulting.ro.
Dacă unele dintre aceste date despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil, prin una din modalităţile enumerate mai sus.

 

CONSIMȚĂMÂNT

cu privire prelucrarea datelor cu caracter personal de către

societatea STUDENT EDUCATION GROUP SRL prin înregistrarea evenimentului online STUDIAZĂ ÎN

OLANDA DESFĂȘURAT pe platforma ZOOM

Prin accesarea link-ului de acces pentru participarea la evenimentul online STUDIAZĂ ÎN OLANDA prezentului formular sunteți de acord ca societatea STUDENT EDUCATION GROUP S.R.L., cu sediul social în București, Sector 1, Str. Buzesti, nr.71, Birou 303, Camera 3, Etaj 3, în continuare „SEG” să prelucreze datele dvs. personale sub formă de imagini și/sau informații audio-vizuale precum și la diseminarea acestor date personale (imagini și/sau informații audio-vizuale) prin publicarea, în tot sa în parte, a înregistrării evenimentului „Studiază în Olanda” pe site-ul www.studentconsulting.ro.

Vă puteți retrage oricând consimțământul, la fel de uşor cum l-ați acordat iniţial, respectiv printr-o solicitare scrisă adresată societății STUDENT EDUCATION GROUP S.R.L., la adresa de mai sus, sau la adresa de e-mail: office@studentconsulting.ro.
Vă mai informăm asupra faptului că retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea prelucrării datelor privitoare la dumneavoastră pe care am realizat-o înainte de a vă exercita dreptul de retragere.
Datele cu caracter personal pe care le prelucrate prin înregistrarea evenimentului online „Studiază în Olanda” sunt prelucrate în temeiul art. 6 alin. 1 lit. a) din Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulație a acestor date (în
continuare „RGDP”) în baza consimțământului dvs. exprimat prin accesarea link-ului și participarea la eveniment și art. 6 alin. 1 lit. f) din RGDP în scopul intereselor legitime urmărite de operator.

Nu aveți obligația de a ne furniza datele dumneavoastră cu caracter personal, refuzul dvs. de a furniza datele cu caracter personal mai sus menționate determina imposibilitatea de a participa la eveniment.

Vom păstra și prelucra datele dumneavoastră pentru o perioadă de 5 ani. Pentru stocarea datelor personale în format electronic folosim serverele care asigură unui nivel de protecție şi de securitate adecvat împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat la acestea, iar pentru stocarea datelor în format fizic folosim masuri adecvate de securitate si anume dulapuri închise cu cheia la care au acces doar persoanele autorizate în prealabil în scopuri definite. Datele dumneavoastră nu vor fi transferate în țări terțe UE sau către organizații internaționale.

În conformitate cu RGPD, aveţi următoarele drepturi privind prelucrarea datelor personale:

 • Dreptul de acces la date.
 • Dreptul la rectificarea datelor.
 •  Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”).
 • Dreptul la restricționarea prelucrării datelor.
 • Dreptul de opoziție.
 • Dreptul la portabilitatea datelor.
 • Dreptul la retragerea consimțământului.

 

De asemenea, aveți dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu sediul în Bulevardul General Gheorghe Magheru 28-30, București 010336, precum și de a vă adresa instanțelor de judecată, în cazul în care considerați că drepturile de care beneficiați în temeiul
Regulamentului general privind protecția datelor au fost încălcate ca urmare a prelucrării datelor dvs. cu caracter personal de către operatorul STUDENT EDUCATION GROUP S.R.L.
Pentru exercitarea drepturilor dumneavoastră sus-menționate, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la societatea STUDENT EDUCATION GROUP S.R.L., cu sediul social în București, Sector 1, Str. Buzesti, nr.71, Birou 303, Camera 3, Etaj 3, sau la adresa de e-mail: office@studentconsulting.ro.

Dacă unele dintre aceste date despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil, prin una din modalităţile enumerate mai sus.